De inhoud is geladen.

Geldrop-Mierlo

Home

Verkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u weer gaan stemmen. Er zijn dan 2 verkiezingen: voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen

Provinciale Staten

De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de twaalf provincies. Zij vormen als het ware het parlement van iedere provincie. Net als in de landelijke politiek hebben de provincies ook een eigen regering. Dit is het college van Gedeputeerde Staten. De mensen in dat college zijn eigenlijk de ministers van de provincie, en hebben ieder hun eigen takenpakket. In dat takenpakket zitten onderwerpen die belangrijk zijn voor de provincie. Denk daar bij aan:  

  • natuur, milieu, landschap, welzijn en cultuur
  • verkeer en (openbaar) vervoer, ruimtelijke ordening
  • samenwerking met de gemeenten en stimuleren van de regionale economie.

U kiest op 15 maart wie er in de Provinciale Staten komen. En daardoor ook, indirect, de leden van de 1e kamer in Den Haag. Want de 1e kamer wordt gekozen door de leden van Gedeputeerde Staten. 

Meer informatie over de Provinciale Staten vindt u op de website van der rijksoverheid.

Waterschappen

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Deze besturen hebben een dijkgraaf of watergraaf als voorzitter.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel van deze leden zijn inwoners van het waterschap. Zij worden om de 4 jaar gekozen via verkiezingen.

Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels.

Meer informatie over de waterschappen vindt u op www.waterschappen.nl.

Actueel nieuws