Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Verleen dan aan een iemand een volmacht.

Wat is stemmen bij volmacht?

Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent naar het stembureau te komen, zijn er andere mogelijkheden om toch uw stem uit te brengen. Een van deze mogelijkheden is om iemand anders te machtigen. Deze gemachtigde kan dan namens u een stembiljet invullen. Een gemachtigde mag maximaal 2 volmachten aannemen.

Tot wanneer kunt u iemand een volmacht geven om voor u te stemmen?

Een onderhandse volmacht kunt u nog tot op de verkiezingsdag, 15 maart 2023, aan iemand geven.

Een aanvraag voor een schriftelijke volmacht dient uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 om 12.00 bij de gemeente ontvangen te zijn.

Hoe kunt u iemand een onderhandse of schriftelijke volmacht geven?

  • Onderhandse volmacht

U wacht totdat u uw stempas heeft ontvangen. Vul samen met de persoon die namens u mag stemmen de achterzijde van de stempas in en onderteken deze beiden. Bij een onderhandse volmacht moet u een kopie van uw legitimatiebewijs (mag 5 jaar verlopen zijn) meegeven aan de persoon die namens u gaat stemmen.

Een onderhandse volmacht kunt u intrekken door de stempas terug te vragen en zelf te gaan stemmen.

  • Schriftelijke volmacht

U vult samen met de gemachtigde het formulier (modelformulier L8, onderaan deze pagina) in en ondertekent beiden het formulier. Hierna kunt u het ingevulde en ondertekende formulier sturen naar de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop óf afgeven bij de balie van het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop.

Wanneer u een schriftelijke volmacht digitaal wilt aanvragen, dan doen de volmachtgever en de gemachtigde dit gelijktijdig achter dezelfde computer. Via de website van de gemeente Geldrop-Mierlo kunt u digitaal een aanvraag doen voor een volmacht. U hier heeft hiervoor beiden DigiD nodig.

De gemeente verstuurt dan uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 het volmachtbewijs naar de persoon die namens u mag stemmen.

Let op: Een schriftelijk verleende volmacht kan niet worden ingetrokken.

Aanvragen

Stempas en volmacht

Wanneer iemand een volmachtstem uitbrengt dan moet dit altijd tegelijkertijd gebeuren met het uitbrengen van de eigen stem. Machtig daarom iemand die voor dezelfde organisaties mag stemmen dan u zelf mag stemmen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze dan via de e-mail verkiezingen@geldrop-mierlo.nl of bel met het team Verkiezingen op telefoonnummer 040 - 289 38 93.