Wat is een stempas?

Alle kiesgerechtigden ontvangen uiterlijk op 1 maart 2023 een stempas. U ontvangt voor beide verkiezingen (Provinciale Staten en de Waterschappen) een aparte stempas. Waar u met deze stempas kunt stemmen leest u onder andere in de bijsluiter bij de stempas. Vergeet niet om ook een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) of verblijfsdocument mee te nemen. U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Tot wanneer kunt u een vervangende stempas aanvragen?

U kunt tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen. Om 12.00 uur wordt het Register Ongeldige Stempassen opgemaakt. Het Register Ongeldige Stempassen wordt in de stembureaus gebruikt om te controleren of er geen stempassen worden gebruikt die niet langer rechtsgeldig zijn (bijvoorbeeld omdat de kiezer een vervangende stempas heeft aangevraagd, een volmacht heeft verleend waardoor de stempas is vervallen of dat de stempashouder is overleden). Daarom dient de aanvraag voor een vervangende stempas bij de gemeente ontvangen te zijn op dinsdag 14 maart 2023 vóór 12.00 uur.

Hoe vraagt u een vervangende stempas aan?

Dit kan via de website, schriftelijk met onderstaand formulier model J8 of mondeling aan de balie. Komt u naar het gemeentehuis, maak dan bij voorkeur eerst een afspraak.

Aanvragen

Let goed op:

Vindt u later uw stempas terug? Dan kunt u deze niet meer gebruiken. U kunt alleen stemmen met uw nieuwe stempas.

Stempas en volmacht

Wanneer iemand een volmachtstem uitbrengt dan moet dit altijd tegelijkertijd gebeuren met het uitbrengen van de eigen stem. Machtig daarom iemand die voor dezelfde organisaties mag stemmen dan u zelf mag stemmen.

Vragen?

Stel ze dan via de e-mail verkiezingen@geldrop-mierlo.nl of bel met het team Verkiezingen op telefoonnummer 040 - 289 38 93.