Wat is een kiezerspas?

Als u voor de Provinciale Statenverkiezing in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont, kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u bij elke gemeente in kiesdistrict 18 ’s-Hertogenbosch stemmen. Een kiezerspas vervangt uw stempas.

Als u voor de verkiezing van het algemeen bestuur van een waterschap in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont, kunt u een kiezerspas aanvragen. U kunt dan uw stem uitbrengen in elke gemeente die valt binnen het verzorgingsgebied van het waterschap waarvoor u kiesgerechtigd bent. Met een kiezerspas voor Waterschap De Dommel kunt u stemmen bij elk stembureau dat valt binnen het verzorgingsgebied van Waterschap De Dommel.

Met een kiezerspas voor Waterschap Aa en Maas kunt u stemmen bij elk stembureau dat valt binnen het verzorgingsgebied van Waterschap Aa en Maas.

Aanvragen

Hoe vraagt u een kiezerspas aan?

 • Schriftelijk verzoek

U kunt schriftelijk een kiezerspas aanvragen (modelformulier K6). Dit verzoek dient u in bij de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Het verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 om 12:00 uur bij de gemeente zijn ontvangen. Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan met het verzoek mee.

 • Mondeling verzoek

U kunt ook een afspraak maken bij de balie burgerzaken op het gemeentehuis. Dit kan pas nadat u uw stempas heeft ontvangen. Meld u met uw stempas en een geldig legitimatiebewijs op uw afspraak. Ook hier geldt dat u een afspraak maakt bij de gemeente waar u op 30 januari 2023 in de Basisregistratie personen staat ingeschreven. Ook dit moet voor dinsdag 14 maart 12:00 uur gebeuren. Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Gaat u stemmen dan neemt u naast de kiezerspas ook een geldig legitimatiebewijs (dat niet langer dan 5 jaar verlopen is) mee.

Kiezerspas en volmacht

Een kiezerspas kan worden omgezet in een onderhandse volmacht. De gevolgen hiervan staan in onderstaand schema. In alle gevallen moet degene die de volmacht ontvangt, de stem van de volmachtgever tegelijkertijd met zijn eigen stem voor diezelfde verkiezing uitbrengen.

 • Een kiezer verleent een volmacht door de stempas onderhands om te zetten in een volmachtbewijs:
  • de volmachtnemer heeft zelf ook een stempas: De volmachtnemer kan de volmachtstem alleen uitbrengen, als de volmachtgever en de volmachtnemer in dezelfde gemeente als kiezer staan geregistreerd;
  • de volmachtnemer heeft zelf een kiezerspas: De volmachtnemer kan deze stem alleen uitbrengen in de gemeente waar de volmachtgever als kiezer staat geregistreerd.
 • Een kiezer verleent een volmacht door een kiezerspas onderhands om te zetten in een volmachtsbewijs:
  • de volmachtnemer heeft zelf een stempas: de volmachtnemer kan deze stem uitbrengen in de gemeente waar hij als kiezer staat geregistreerd, mits beide gemeenten in het gebied liggen waarvoor de verkiezing wordt gehouden;
  • De volmachtnemer heeft zelf ook een kiezerspas: de volmachtnemer kan deze stem uitbrengen in elke gemeente die in het gebied ligt waarvoor de verkiezing wordt gehouden.
 • Een kiezer vraagt een schriftelijke volmacht aan:
  • De volmachtnemer heeft zelf een stempas: de volmachtnemer kan deze stem uitbrengen in de gemeente waar hij als kiezer staat geregistreerd, mits beide gemeenten in het gebied liggen waarvoor de verkiezing wordt gehouden;
  • De volmachtnemer heeft een kiezerspas: de volmachtnemer kan deze stem uitbrengen in elke gemeente die in het gebied ligt waarvoor de verkiezing wordt gehouden.

Vragen?

Stel ze dan via de e-mail verkiezingen@geldrop-mierlo.nl of bel met het team Verkiezingen op telefoonnummer 040 - 289 38 93.