Elke Nederlander vanaf 18 jaar heeft stemrecht. Op 14, 15 en 16 maart 2022 vindt de gemeenteraadsverkiezing plaats. Bij deze verkiezing kiest u iemand van een politieke partij die uw stem verdient. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke raadsleden na de verkiezingen in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo komen. Om gebruik te kunnen maken van uw stemrecht, hebben wij de meest belangrijke zaken voor u op een rijtje gezet.