Het Gemeentelijk Stembureau van de gemeente Geldrop-Mierlo komt op dinsdag 21 maart 2023 om 14.00 uur in een extra zitting bijeen.

Deze zitting is openbaar. Aanwezigen die de zitting willen bijwonen kunnen zich om 13.55 uur melden bij de receptie van het gemeentehuis, De Meent 2 te Geldrop.