(Niet) openbare zittingen van het hoofd - en centraal stembureau

In elke gemeente wordt er in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart, een centraal stembureau ingesteld. De taken van het centraal stembureau zijn het registreren van de namen van de politieke partijen, het in ontvangst nemen van de kandidatenlijsten, het beoordelen van de geldigheid van deze lijsten, de nummering van de lijsten en het vaststellen van de verkiezingsuitslag.

De zittingen van het centraal stembureau zijn openbaar en zijn via deze website te volgen. Heeft u tijdens de zittingen aanleiding om bezwaar te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar verkiezingen@geldrop-mierlo.nl  Uw bezwaar wordt dan tijdens de zitting nog besproken.

De openbare zittingen van het centraal stembureau zijn op ’t Plein in het gemeentehuis. U kunt zowel fysiek als digitaal de zitting bijwonen. Deze zijn gepland op vrijdag 4 februari om 10.00 uur en op maandag 21 maart om 10.00 uur.

Niet openbare zitting 1 februari 2022

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur heeft er in een besloten zitting door het centraal stembureau een onderzoek plaatsgevonden naar de op 31 januari 2022 door de partijen ingeleverde kandidatenlijsten en alle daarbij behorende formulieren. In het proces-verbaal kunt u de bevindingen lezen.

Tot en met vrijdag 4 februari 2022 tot 10.00 uur kunt u de kandidatenlijsten inzien op het gemeentehuis.

Openbare zitting 4 februari 2022

4 februari 2022 om 10.00 uur openbare zitting van het centraal stembureau over:

  • geldigheid van de kandidatenlijsten;
  • handhaving van daarop voorkomende kandidaten;
  • handhaving van geplaatste aanduiding;
  • het nummer van de kandidatenlijst.

U kunt de zitting volgen via zitting 4 februari 2022(externe link).

In het proces-verbaal kunt u de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten lezen. 

Openbare zitting 21 maart 2022

21 maart 2022 om 10.00 uur openbare zitting van het centraal stembureau over:

  • openbare zitting hoofd stembureau tot vaststelling van de uitkomst van de stemming;
  • openbare zitting centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing. 

U kunt de zitting volgen via openbare zitting 21 maart 2022(externe link)