(Niet) openbare zittingen van het hoofd - en centraal stembureau

1 februari 2022 om 16.00 uur niet openbare zitting van het centraal stembureau tot het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijst

4 februari 2022 om 16.00 uur openbare zitting van het centraal stembureau over:

  • geldigheid van de kandidatenlijsten;
  • handhaving van daarop voorkomende kandidaten;
  • handhaving van geplaatste aanduiding;
  • het nummer van de kandidatenlijst.

21 maart 2022 om 10.00 uur

  • openbare zitting hoofd stembureau tot vaststelling van de uitkomst van de stemming;
  • openbare zitting centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing.