De verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten en de verkiezingen voor het bestuur van de Waterschappen worden gehouden op woensdag 15 maart 2023.

Tijdens de verkiezingen in 2021 en 2022 was er ook op maandag en dinsdag voorafgaand aan de verkiezingsdag gelegenheid om te stemmen. Dit zogenaamde vervroegd stemmen was geregeld in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. Deze wet is op 1 juli 2022 vervallen. Het kabinet heeft plannen om het vervroegd stemmen vast op te nemen in de Kieswet. Hierover zal binnenkort een beslissing worden genomen. Voor de verkiezingen van 15 maart 2023 is dit nog niet van toepassing.

Waar kunt u stemmen?

De gemeente Geldrop-Mierlo opent op woensdag 15 maart 2023 op de volgende locaties een of meerdere stembureaus. Alle reguliere stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Alleen het mobiele stembureau kent afwijkende openingstijden.

Kijk goed op uw stempas waarvoor u gaat stemmen. Als er staat:

  • PS dan mag u stemmen voor de Provinciale Staten;
  • DOM dan mag u stemmen voor Waterschap De Dommel;
  • WAM dan mag u stemmen voor Waterschap AA en Maas.

Bekijk alle stembureaus via onderstaande knop:

Uw Stembureau

In welk stembureau kunt u stemmen voor:

  • Provinciale Staten: In alle stembureaus in de gemeente Geldrop-Mierlo kan gestemd worden voor Provinciale Staten.
  • Waterschappen De Dommel: Het verzorgingsgebied van Waterschap De Dommel ligt zowel in Geldrop als in een gedeelte van Mierlo. Daarom kunt u in alle stembureaus in de gemeente Geldrop-Mierlo uw stem uitbrengen voor Waterschap De Dommel.
  • Waterschap Aa en Maas: Het verzorgingsgebied van Waterschap Aa en Maas ligt alleen in een deel van Mierlo. Daarom kunt u alleen in de stembureaus in Mierlo uw stem uitbrengen voor Waterschap Aa en Maas.

Toegankelijkheid

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor minder validen.

Op alle stembureaus in de gemeente Geldrop-Mierlo is een kandidatenlijst in braille aanwezig. Tijdig voor de verkiezing zullen op de website van de gemeente Geldrop-Mierlo gesproken kandidatenlijsten worden geplaatst.

Heeft u meer hulp nodig om zelf uw stem uit te brengen? Neem dan contact op met het team Verkiezingen. U kunt mailen naar verkiezingen@geldrop-mierlo.nl of bellen naar 040 - 289 38 93.