Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. 

Vraag uw volmacht bewijs of vervangende stempas op tijd aan, zodat u deze ook op tijd ontvangt. Houd hierbij ook rekening met de postbezorging. De post kan er een aantal werkdagen over doen.

U kunt tot uiterlijk 11 maart 2022 tot 17.00 uur uw mondelinge verzoek voor een volmacht of vervangende stempas indienen. 

Iemand anders machtigen

Welke regels gelden er?

Iemand mag per verkiezing voor maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen.

Belangrijk! Degene die gemachtigd is, moet deze stemmen altijd tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Bij een volmacht:

  • vult u de achterkant van uw stempas in;
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas aan de achterzijde; 
  • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie of (digitale) foto van uw geldige identiteitsbewijs(externe link) mee.

Schriftelijk volmacht geven

Download hieronder het formulier 'Schriftelijke verzoek volmacht' om iemand schriftelijk te machtigen. Stuur het ingevulde formulier per post naar Bureau Verkiezingen, Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Uw verzoek moet uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 om 17.00 uur zijn ontvangen.

Meer informatie over volmacht kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Heeft deze informatie u geholpen?