De gemeente volgt ook tijdens de verkiezingen de corona-richtlijnen van het RIVM op. Het stemlokaal wordt zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand van elkaar houden. Stembureauleden zitten achter een kuchscherm. Ook zijn er beschermingsmiddelen beschikbaar. Stemhokjes en materialen worden regelmatig schoongemaakt. Kortom, de verkiezing wordt ‘coronaproof’ georganiseerd.

Naast het opvolgen van deze richtlijnen zijn er andere maatregelen getroffen om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen: 

Heeft deze informatie u geholpen?