Wat is dit?

Een ondersteuningsverklaring is een verklaring waarmee u een kandidatenlijst ondersteunt van een politieke partij/groepering.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (geen partijnaam geregistreerd hebben)

U kunt het formulier dat hiervoor wordt gebruikt (model H4) downloaden onderaan deze pagina.

Ondersteuningsverklaringen

Om deel te mogen nemen aan de verkiezing moet een politieke partij/groepering onder meer een kandidatenlijst inleveren die wordt ondersteund door minimaal 30 kiezers. Dit aantal geldt voor zowel de Provinciale Statenverkiezing als voor de Waterschapsverkiezing.

De partij/groepering vult de ondersteuningsverklaring in waarna de kiezer deze ter ondertekening krijgt aangeboden. De kiezer ondertekent deze verklaring in het gemeentehuis en legitimeert zich met een geldig legitimatiebewijs.

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen?

Degene die een ondersteuningsverklaring aflegt moet op 30 januari 2023 (dag van de kandidaatstelling) kiesgerechtigd (lees ingeschreven in de BRP) zijn in de gemeente Geldrop-Mierlo. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen.

Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen.

Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Wanneer?

Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan van maandag 16 januari tot en met maandag 30 januari 2023 in het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo. Dit kan van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. In verband met de drukte aan de balies vragen wij u om hiervoor een afspraak te maken. Dit kan telefonisch of via de website van de gemeente.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze via e-mail verkiezingen@geldrop-mierlo.nl. Of bel team verkiezingen via telefoonnummer (040) 289 38 93.